Georg Svenssons

Bilsadelmakeri AB

Företaget

80 år i branschen

2012 firade vi 75år i branschen.

1939

1938 startade Georg Svensson bilsadelmakeri i egen fastighet på Friggagatan 14 Göteborg.

1959


2004

Fram till 2006 bedrevs verksamheten på Frigagatan 14

2006

Sommaren 2006 flyttade vi till nya lokaler i Bolshedens industriområde i Billdal

Håkan & Bengt

Sedan 1953 arbetar nuvarande innehavaren sonen Bengt Svensson på företaget sedan 1989 tillsammans med sin son Håkan.

Georg Svensson Bilsadelmakeri AB Bolshedens Industriv. 22 B, 427 50 BILLDAL • Hemsida www.gsbab.se